Czy ozon jest szkodliwy dla zwierząt i roślin?

Ozon podobnie jak w przypadku ludzi jest toksyczny również dla zwierząt. Dlatego na czas ozonowania danego pomieszczenia nie mogą w nim przebywać jakiekolwiek zwierzęta, psy, koty, króliki, świnki morskie, żółwie i wszelkie inne muszą być z niego wyprowadzone. Wyjątek stanowią ryby w akwarium. Natomiast rośliny bardzo różnie reagują w kontakcie z ozonem. Zasadniczo zdecydowanie zalecamy usunięcie roślin z ozonowanego pomieszczenia.