Czy ozon jest szkodliwy dla człowieka?

Ozon jest gazem toksycznym, zwłaszcza w dużych stężeniach a tylko przy dużych stężeniach można mówić o skutecznym procesie dezynfekcji. Dlatego podczas ozonowania nie mogą przebywać żadne osoby postronne jedynie osoby posiadające właściwe zabezpieczenie ochrony osobistej.